Museksunterrecht

Legislativ a reglementéiert Texter iwwer de Museksunterrecht

Harmoniséierung vum Museksunterrecht an de Gemengen

  • Loi du 28 avril 1998 portant sur l'harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal

Commissaire fir de Museksunterrecht

National Programmkommissioun fir de Museksunterrecht

Aktualiséiert